Home

De Vereniging

In September 1997 opgericht als vriendenclubje van gelijkgezinde lopers en loopsters. De naam is officieel Hardloop en recreatie vereniging Westerpark maar in de regel afgekort tot Loopgroep Westerpark.

 • Het Westerpark stamt uit de jaren 70. Het werd een park vol afwisseling voor bijv. de wandelaar, de fietser, de visser en de actieve sportbeoefenaar. Er zijn waterpartijen met eilandjes, speelweiden, sportvelden en een zeer afwisselende beplanting van bomen, struiken en graslanden. De heuvels aan de zuid- en westzijde evenals de door het park slingerende singels zijn kenmerkende beelden van het Westerpark.

  Het gebied is opgebouwd uit een aantal zones. Langs de bebouwing van Meerzicht is recreatie de belangrijkste functie. Er is ook een aantal voorzieningen zoals bowling en speeltuin terwijl langs de snelweg, de sportvelden en golfbaan gelegen zijn. Deze liggen op en ingesloten door heuvels die met behulp van puin zijn aangelegd. Centraal gelegen, omgeven door water, ligt een rustiger gebied. Er grazen schapen en er ligt het vogel eiland. Op dit eiland vinden vele vogels de rust om te broeden en te leven. We zien er onder meer buizerds, fazanten en oeverzwaluwen.
  In dit gedeelte van het Westerpark ligt ook de natuurtuin, waar in een notedop alle in de Zoetermeerse omgeving voorkomende landschappen bij elkaar zijn gebracht (zoals laagveengebiedjes, polder, griend e.d.).
  Niet alleen het Westerpark rekenen we tot ons trainingsgebied. Ook het aangrenzende Buitenpark en het Balijbos wordt regelmatig bezocht. Elk heeft een heel eigen karakter. Het Buitenpark is open, heuvelachtig en biedt mooie vergezichten. Het Balijbos is meer een park, vlak en veel singels en bomen.

 • De oprichter en oud-voorzitter en erelid is Han Remmerswaal. De thuisbasis is in het centrum van het Westerpark, bij voetbalvereniging DWO. De contributie bedraagt 40 Euro per jaar. En dat jaar loopt van september tot september. Daar worden twee kleedkamers van gehuurd, een voor de dames en een voor de heren en wat kleinere algemene onkosten van bekostigd.
  Er zijn momenteel zes trainers voor het begeleiden van de trainingen. Die zijn op alle dinsdag en donderdag-avonden, aanvang 19.00 uur en duren ruim een uur. We trainen in principe altijd door behalve op feestdagen zoals Kerstmis en Oud en Nieuw. Op zondagen worden er specifieke duurlooptrainingen gehouden. Aanvang is 09:00 uur en is afwisselend op verschillende locaties.
  Het contact met de leden gaat via e-mail, deze website en voor spoedgevallen per telefoon.

 • De trainingstijden zijn:

  • Dinsdagavond: van 19:00 uur tot 20:15 uur.
  • Donderdagavond: van 19:00 uur tot 20:30 uur
  • Zondagochtend van 09:00 uur tot 10:00/11:00 uur

  Er wordt een zeer gevarieerd jaarprogramma gevolgd dat rekening houdt met de seizoenen en belangrijke wedstrijden. Weer of geen weer, er wordt altijd getraind.

  Elke training bevat een warming-up en een gedeelte met kracht en lenigheidsoefeningen om de algemene conditie op peil te brengen dan wel te houden. Verder is de hoofdmoot van de training de intervaltraining. Op dinsdag meestal wat kortere stukken dan op donderdag. Maar voorop staat dat altijd de persoonlijke situatie in het oog gehouden wordt.

  Aanvullend is er op zondagmorgen een duurlooptraining. Deze start om 09:00. Op basis van aangegeven routes kan er meestal gekozen worden uit diverse afstanden varieerend van 5 tot 21 km. Afhankelijk waarvoor er getraind wordt.

  Zorg dat je in het donker voldoende verlicht bent. Voor weinig geld heb je al een (knipper)lichtje. Want veiligheid voor alles, we willen wel gezien worden.

Home