Home

De Vereniging

In september 1997 is Loopgroep Westerpark opgericht als vriendenclubje van gelijkgezinde lopers en loopsters. De naam is officieel Hardloop- en recreatievereniging Westerpark maar in de regel afgekort tot Loopgroep Westerpark.

 • Het Westerpark stamt uit de jaren 70. Het werd een park vol afwisseling voor bijv. wandelaars, fietsers, vissers en andere actieve sportbeoefenaren. Er zijn waterpartijen met eilandjes, speelweiden, sportvelden en een zeer afwisselende beplanting van bomen, struiken en graslanden. De heuvels aan de zuid- en westzijde evenals de door het park slingerende singels zijn kenmerkende beelden van het Westerpark.

  Het gebied is opgebouwd uit een aantal zones. Langs de bebouwing van Meerzicht is recreatie de belangrijkste functie. Er is ook een aantal voorzieningen zoals bowling en speeltuin terwijl langs de snelweg, de sportvelden en golfbaan gelegen zijn. Deze liggen op en ingesloten door heuvels die met behulp van puin zijn aangelegd. Centraal gelegen, omgeven door water, ligt een rustiger gebied. Er grazen schapen en er ligt het vogel eiland. Op dit eiland vinden vele vogels de rust om te broeden en te leven. We zien er onder meer buizerds, fazanten en oeverzwaluwen.

  In dit gedeelte van het Westerpark ligt ook de natuurtuin, waar in een notendop alle in de Zoetermeerse omgeving voorkomende landschappen bij elkaar zijn gebracht (zoals laagveengebiedjes, polder, griend e.d.).

  Niet alleen het Westerpark rekenen we tot ons trainingsgebied. Ook het aangrenzende Buitenpark en het Balijbos wordt regelmatig bezocht. Elk heeft een heel eigen karakter. Het Buitenpark is open, heuvelachtig en biedt mooie vergezichten. Het Balijbos is meer een park, vlak en veel singels en bomen.

 • De oprichter, oud-voorzitter en erelid is Han Remmerswaal. De thuisbasis van Loopgroep Westerpark is in het centrum van het park, bij voetbalvereniging DWO. De contributie bedraagt 40 Euro per jaar (sept-aug). Daar worden twee kleedkamers van gehuurd (een voor de dames en een voor de heren) waar omgekleed en gedoucht kan worden, en er worden wat kleinere algemene onkosten van bekostigd.

 • Trainingen

  Er zijn momenteel drie trainers voor het begeleiden van de trainingen. De trainingen zijn op alle dinsdag- en donderdagavonden, van 19-20.15u. We trainen in principe altijd door behalve op feestdagen zoals Kerstmis en Oud en Nieuw. Op zondagen worden er duurlooptrainingen gehouden, die starten om 9u vanaf wisselende locaties.

  Het contact met de leden gaat via e-mail, een appgroep, deze website en voor spoedgevallen per telefoon.

  De trainingstijden zijn:

     Dinsdagavond 19:00 – 20:15
     Donderdagavond 19:00 – 20:30
     Zondagochtend 09:00 – 10:00/11:00

  Er wordt een zeer gevarieerd jaarprogramma gevolgd dat rekening houdt met de seizoenen en belangrijke wedstrijden. Weer of geen weer, er wordt altijd getraind.

  Elke training bevat een warming-up en een gedeelte met krachtoefeningen. Daarna worden diverse trainingsvormen gehanteerd (heuveltraining, intervaltraining, fartlek etc). Voorop staat dat altijd de persoonlijke situatie van de loper in het oog gehouden wordt; bij blessures wordt een aangepast schema aangeboden.

  Aanvullend is er op zondagmorgen een duurlooptraining. Op basis van aangegeven routes kan er meestal gekozen worden uit diverse afstanden varierend van 5 tot 21 km, afhankelijk waarvoor er getraind wordt.

  In de herfst en winter is het snel donker tijdens de trainingen. Zorg dat je in het donker voldoende verlicht bent. Voor weinig geld heb je al een (knipper)lichtje. Want veiligheid voor alles, we willen wel gezien worden.

Home